Dočasně nabízíme pouze produkty online, za které můžeme garantovat zásoby. V případě dalších produktů (ochrana dýchacích cest, hlavy a očí a obličeje) se prosím obraťte na e-mail nebo telefon. 

Zřeknutí se odpovědnosti a soukromí

Prohlášení

 • Webové stránky vlastní a spravuje webdesignTilburg. Společnost PBMonline - Van Riet NV (dále jen "PBMonline") ji může používat. Pouze poslední legálně platná verze návodu k použití je k dispozici na webu.
 • Obsah webových stránek je pečlivě kontrolován. Pokud budou na webu zastaralé, nesprávné nebo neúplné informace, nenesou za to WebdesignTilburg a van Riet NV odpovědnost. Z obsahu webových stránek nelze odvodit žádná práva.
 • Texty a grafický materiál na webové stránce nesmějí být zveřejněny ani kopírovány ani reprodukovány bez písemného souhlasu společnosti van Riet NV.
 • PBMonline neodpovídá za obsah těchto stránek. Vaše návštěva na těchto stránkách je na vlastní odpovědnost. Jedná se pouze o podmínky používání relevantních odkazů, které se vztahují.
 • PBMonline pošle informační bulletiny, které připravuje s největší péčí. Nesprávnosti nebo chyby v digitálním zpravodaji nemohou od kupujícího odvodit žádná práva. Nabídky na webových stránkách a informační bulletin se vztahují, pokud tržní zásoby vydrží v rámci oznámeného propagačního období.

Ochrana osobních údajů

V PBMonline děláme vše, co je v našich silách, abychom chránili vaše osobní údaje. Pečlivě s ním zacházíme, zacházíme s ním důvěrně a zajišťujeme, aby byl zajištěn co nejlépe. Zpracování osobních údajů se provádí v souladu s požadavky obecného nařízení o ochraně údajů.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, která data PBMonline shromažďuje od vás a jak tyto údaje používáme. Jedná se o údaje, které shromažďujeme prostřednictvím této webové stránky, a údaje shromážděné mimo web (například pokud zadáte objednávku e-mailem).

Společnost PBMonline, se sídlem Heksenbrug 3 B-2260 Westerlo - Belgie, odpovídá za zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Kontaktní údaje:

PBMonline - Van Riet NV
Čarodějnice mostu 3
B-2260 Westerlo - Belgie
Tel .: + 32 (0) 473 - 559847
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Wim van Lommel. Může se k němu dostat přes [chráněno e-mailem]

Osobní údaje, které zpracováváme

Níže je uveden přehled o osobních údajů budeme zpracovávat. 

Informace, které potřebujeme k zpracování žádostí o kotace a objednávek:

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo
 • Obchodní rejstřík a další firemní data, například adresu a bankovní účet

Nebýt nebo objekt k uvedenému zpracování osobních údajů může mít vliv na vaše používání našich služeb. 

Údaje, které používáme s vámi a s analýzou návštěv na našich webových stránkách s cílem zlepšit webové stránky a naše služby: 

 • Adresa IP
 • Informace o zařízení, se kterým navštěvujete naše webové stránky
 • Informace o navštívených stránkách (chování kliknutí)
 • Údaje o poloze

Viz část týkající se souborů cookie, abyste zjistili, které soubory cookie přesně ukládáme, a na to, jakým způsobem to můžete vznést.

Speciální a / nebo citlivé osobní údaje, které zpracováváme

Naše webové stránky a / nebo služba nemá v úmyslu shromažďovat údaje o návštěvnících webových stránek, kteří jsou mladší než 16 roky. Pokud nemají povolení od rodičů nebo opatrovníků. Nemůžeme však zkontrolovat, zda je návštěvník starší než 16. Proto podporujeme rodiče, aby se podíleli na on-line aktivitách svých dětí, aby se předešlo shromažďování údajů o dětech bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme získali osobní údaje o nezletilé osobě bez tohoto souhlasu, kontaktujte nás prosím [chráněno e-mailem], tyto informace odstraníme.

Za jakým účelem a na jakém základě zpracováváme osobní údaje

PBMonline zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely:

 • V případě potřeby můžete volat nebo zaslat e-mailem, abychom mohli provádět naše služby
 • Pošlete náš informační bulletin
 • Umožňuje vám vytvořit účet
 • Dodat zboží a služby
 • Společnost PBMonline také zpracovává osobní údaje, pokud jsme ze zákona povinni tak učinit, například údaje, které potřebujeme pro naše daňové přiznání.

Automatizované rozhodování

PBMonline nepoužívá počítačové programy nebo systémy pro automatické rozhodování. Proto nerobíme rozhodnutí o záležitostech, které mohou mít (významné) důsledky pro osoby založené na automatizovaném zpracování.

Jak dlouho uchováváme osobní údaje

PBMonline neukládá vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné pro dosažení účelů, pro které jsou vaše údaje shromažďovány. Následující období uchovávání používáme pro následující osobní údaje:

 • Osobní údaje, údaje o společnosti a údaje o objednávkách: rok 7 (zákonná doba skladování pro vedení účetnictví) 
 • E-mailová adresa: pokud chcete dostávat náš informační bulletin. Pokud tak učiníte přihlásit udržuje svou e-mailovou adresu uloženou v archivu našeho e-mailový program MailChimp, takže nemůžeme přidání zpět omylem do našeho seznamu. Chcete-li být ze služby Mailchimp zcela odstraněni, kontaktujte nás. 

Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Společnost PBMonline neprodává vaše informace třetím osobám a poskytne je pouze tehdy, je-li to nezbytné pro uskutečnění naší dohody s vámi nebo pro splnění zákonné povinnosti. Se společnostmi, které zpracovávají data v naší zakázce, uzavřeme procesorovou smlouvu, která zajistí stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich dat. Společnost PBMonline zůstává odpovědná za tyto operace zpracování.

Cookies nebo podobné techniky, které používáme

PBMonline používá funkční, analytické a sledovací soubory cookie. Cookie je malý textový soubor, na první návštěvě této webové stránky budou uloženy v prohlížeči svého počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. PBMonline používá cookies s čistě technickou funkčností. Tyto funkce zajišťují, že web funguje správně a že se například ukládají vaše oblíbené nastavení. Tyto soubory cookie slouží také k tomu, aby web fungoval dobře a optimalizoval ji.

Kromě toho umisťujeme soubory cookie, které sledují vaše chování při procházení, abychom mohli analyzovat a vylepšovat náš web a případně v budoucnu nabízet přizpůsobený obsah a reklamy. Při vaší první návštěvě našich webových stránek jsme vás již o těchto cookies informovali a požádali jsme o váš souhlas s jejich umístěním. Cookies můžete odhlásit nastavením internetového prohlížeče tak, aby již soubory cookie neukládal. Kromě toho můžete také odstranit všechny dříve uložené informace pomocí nastavení prohlížeče. Vysvětlení viz: https://veiliginternetten.nl/themes/situation/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Zobrazit přehled všech souborů cookie na těchto stránkách. Můžete také změnit své preference, pokud jde o používání cookies.

Zobrazení, úpravy nebo mazání dat

Máte právo prohlížet, opravovat nebo mazat vaše osobní údaje. Máte také právo odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů nebo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností PBMonline a máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nám můžete odeslat žádost o zaslání osobních údajů, které o vás máme, v počítačovém souboru na vás nebo na jinou uvedenou organizaci. Můžete poslat žádost o přístup, opravu, výmaz, přenos dat vašich osobních údajů nebo žádost o zrušení vašeho souhlasu nebo námitky ke zpracování vašich osobních údajů. [chráněno e-mailem]

Abyste zajistili, že jste o žádost o přístup požádali, požádáme vás o zaslání kopie vašeho ID s žádostí. Proveďte svou pasovou fotku, MRZ (strojově čitelnou zónu, pás s čísly ve spodní části pasu), číslo pasu a občanské číslo služby (BSN) černou v této kopii. To chrání vaše soukromí. Odpovíme co nejrychleji, ale do čtyř týdnů na vaše přání. Společnost PBMonline rovněž upozorňuje, že máte možnost podat stížnost u národního kontrolního orgánu, nizozemského úřadu pro ochranu údajů. To lze provést pomocí následujícího odkazu: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Jak chráníme osobní údaje

PBMonline bere ochranu vašich dat vážně a přijímá příslušná opatření, aby zabránil zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nechtěnému zveřejnění a neoprávněné úpravě. Pokud máte pocit, že vaše data nejsou řádně zabezpečena nebo existují náznaky zneužití, obraťte se na náš zákaznický servis nebo prostřednictvím [chráněno e-mailem]